Poradnia chorób piersi »

Poradnia chorób piersi

Poradnia chirurgii onkologicznej
Adres:

ul. Leszka 10

44-307 Wodzisław Śląski (woj.śląskie)

Telefon:

032-4564292

Specjalizacje:

 • Ginekologia, Położnictwo

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe układu moczowego
 • Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
 • Niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego
 • Inne schorzenia układu moczowo-płciowego
 • Ciąża zakończona poronieniem
 • EPH gestoza (obrzęki, białkomocz i zaburzenia nadciśnieniowe) w ciąży, porodzie i połogu
 • Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
 • Opieka położnicza dotycząca płodu, jamy owodni i możliwych komplikacji porodowych
 • Powikłania czynności porodowej i porodu
 • Sposób rozwiązania i ukończenia porodu
 • Powikłania związane głównie z połogiem
 • Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
 • Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
 • Uraz porodowy
 • Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
 • Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
 • Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
 • Przemijające zaburzenia wewnatrzwydzielnicze i przemiany materii swoiste dla płodu i noworodka
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego płodu i noworodka
 • Stany dotyczące powłok i termoregulacji płodu i noworodka
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Diagnostyki Schorzeń Sutka i Osteoporozy "ABE"

Adres:

ul. Leszka 10

44-307 Wodzisław Śląski (woj.śląskie)

Telefon:

032-4564292