Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy »

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Adres:

ul. Antesa 11

43-200 Pszczyna (woj.śląskie)

Telefon:

032-2103021

WWW:

http://nzozpszczyna.pl/

Specjalizacje:

  • Pulmonologia

Leczone schorzenia:

  • Gruźlica
  • Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce
  • Inne choroby bakteryjne
  • Inne choroby wywołane przez Chlamydie
  • Riketsjozy
  • Grzybice
  • Choroby wywołane przez pierwotniaki
  • Inne choroby zakaźne
  • Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej
  • Nowotwory niezłośliwe
  • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
  • Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
  • Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
  • Zapalenie płuc i grypa
  • Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
  • Inne choroby górnych dróg oddechowych
  • Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
  • Choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi
  • Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiaższowej płuc
  • Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
  • Inne choroby opłucnej
  • Inne choroby układu oddechowego
  • Wrodzone wady układu oddechowego
  • Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
  • Urazy klatki piersiowej

Należy do jednostki:
Szpital Powiatowy

Adres:

ul. Antesa 11

43-200 Pszczyna (woj.śląskie)

Telefon:

032-2103021

WWW:

http://nzozpszczyna.pl/