Poradnia Chorób Zakaźnych i Tropikalnych »

Poradnia Chorób Zakaźnych i Tropikalnych

Poradnia chorób tropikalnych
Adres:

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4541007

Specjalizacje:

  • Choroby zakaźne

Leczone schorzenia:

  • Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
  • Gruźlica
  • Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce
  • Inne choroby bakteryjne
  • Zakażenia przenoszone głównie droga płciową
  • Inne choroby wywołane przez krętki (Spirochetaceae)
  • Inne choroby wywołane przez Chlamydie
  • Riketsjozy
  • Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
  • Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
  • Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
  • Wirusowe zapalenie wątroby
  • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
  • Inne choroby wirusowe
  • Grzybice
  • Choroby wywołane przez pierwotniaki
  • Robaczyce
  • Wszawica, akarioza i inne inwazje pasożytnicze
  • Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
  • Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
  • Inne choroby zakaźne

Należy do jednostki:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Adres:

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

091-4541007