poradnia chorób zakaźnych, »

poradnia chorób zakaźnych,

Poradnia chorób zakaźnych
Adres:

ul. Żeromskiego 22

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

230 41 97

Specjalizacje:

 • Choroby zakaźne

Leczone schorzenia:

 • Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
 • Gruźlica
 • Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce
 • Inne choroby bakteryjne
 • Zakażenia przenoszone głównie droga płciową
 • Inne choroby wywołane przez krętki (Spirochetaceae)
 • Inne choroby wywołane przez Chlamydie
 • Riketsjozy
 • Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
 • Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
 • Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
 • Wirusowe zapalenie wątroby
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
 • Inne choroby wirusowe
 • Grzybice
 • Choroby wywołane przez pierwotniaki
 • Robaczyce
 • Wszawica, akarioza i inne inwazje pasożytnicze
 • Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
 • Inne choroby zakaźne

Należy do jednostki:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Adres:

ul. Żeromskiego 22

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

230 41 97