Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Sienkiewicza 79

15-003 Białystok (woj.podlaskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział farmacji szpitalnej

Apteka zakładowa

Dział pielęgniarstwa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia gastorologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie inne (polikardiografii, endoskopii, ultrasonografii)

Pracownie inne

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku należy do ZOZ:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

Adres:

ul. Sienkiewicza 79

15-003 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-6648519

Fax:

085-6648519

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-15-02-648

REGON:

050692045