Poradnia leczenia bólu »

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu
Adres:

ul. Leśna 2/10

89-600 Chojnice (woj.pomorskie)

Telefon:

052-3967145

Specjalizacje:

 • Neurologia

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK"

Adres:

ul. Leśna 2/10

89-600 Chojnice (woj.pomorskie)

Telefon:

052-3967145