Poradnia leczenia uzależnień »

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień
Adres:

ul. Józefa Bożka 13

55-231 Jelcz-Laskowice (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3182339

Specjalizacje:

 • Psychiatria

Leczone schorzenia:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Adres:

ul. Józefa Bożka 13

55-231 Jelcz-Laskowice (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3182339