Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci »

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Adres:

ul. Koszykowa 78

00-911 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4291065

Specjalizacje:

 • Neurologia dziecięca

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Należy do jednostki:
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SP ZOZ

Adres:

ul. Koszykowa 78

00-911 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4291065