Poradnia neurologiczna z pracownią EEG »

Poradnia neurologiczna z pracownią EEG

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00

Specjalizacje:

 • Neurologia

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Należy do jednostki:
Poradnie specjalistyczne

Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00