Poradnia neurologiczna »

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna
Adres:

ul. Lubelska 6

35-241 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8539871

Specjalizacje:

  • Neurologia

Leczone schorzenia:

  • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
  • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • Zaburzenia okresowe i napadowe
  • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
  • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
  • Inne zaburzenia układu nerwowego
  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Należy do jednostki:
Przychodnia Specjalistyczna Nr 2

Adres:

ul. Lubelska 6

35-241 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8539871