Poradnia Neurologiczna »

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Adres:

ul. Białowieska 74a

54-235 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3553594

Specjalizacje:

 • Neurologia dziecięca

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Należy do jednostki:
Zakład Opieki Zdrowotnej - Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Adres:

ul. Białowieska 74a

54-235 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3553594