Poradnia Pulmonologiczno-Alergologiczna dla Dzieci »

Poradnia Pulmonologiczno-Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
Adres:

ul. Łady 10

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4128637

Specjalizacje:

 • Alergologia
 • Pulmonologia

Leczone schorzenia:

 • Gruźlica
 • Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce
 • Inne choroby bakteryjne
 • Inne choroby wywołane przez Chlamydie
 • Riketsjozy
 • Grzybice
 • Choroby wywołane przez pierwotniaki
 • Inne choroby zakaźne
 • Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej
 • Nowotwory niezłośliwe
 • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
 • Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
 • Zapalenie płuc i grypa
 • Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
 • Inne choroby górnych dróg oddechowych
 • Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
 • Choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi
 • Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiaższowej płuc
 • Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
 • Inne choroby opłucnej
 • Inne choroby układu oddechowego
 • Inne choroby układu pokarmowego
 • Choroby pęcherzowe
 • Zapalenie skóry i wyprysk
 • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
 • Wrodzone wady układu oddechowego
 • Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
 • Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
 • Urazy klatki piersiowej

Należy do jednostki:
Specjalistyczne Poradnie Dziecięce

Adres:

ul. Łady 10

87-800 Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-4128637