Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Wałbrzyska 46

02-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5662222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Elektrograficzna

Pracownie inne

Przychodnia należy do ZOZ:
Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Adres:

ul. Wałbrzyska 46

02-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5662222

Fax:

022-5662200

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-04-10-971

REGON:

012073343