Poradnie specjalistyczne »

Poradnie specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet lekarza zakładowego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ośrodek dializy otrzewnowej

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradna reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób piersi i profilaktyki onkologicznej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna dla dzieci

Poradnia gastrologiczna z pracownią endoskopową

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna dziecięca i dziewczęca

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno konsultacyjna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia jaskrowa

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna z pracownią badań czynnościowych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna szczepień z punktem szczepień

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia kontroli stymulatorów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia menopauzy

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna z pracowniami EEG i EMG

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna z pracownią EEG

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyki

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia profilaktyki osób uzależnionych

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia psychiatryczna z gabinetem psychologicznym

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji z Pracowniami Nr 1 i Nr 2

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia retinopatii cukrzycowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy

Poradnia reumatologiczna

Poradnia skórno wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia torakochirurgiczna

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia urologiczna z pracownią litotrypsji

Poradnia urologiczna

Poradnia urologii ginekologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia wspomaganego rozrodu

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Pracownia perymetrii komputerowej

Pracownie inne

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Poradnie specjalistyczne należy do ZOZ:
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Adres:

ul. Tochtermana 1

26-610 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

361 51 00

Fax:

362 29 47

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

796-00-12-187

REGON:

000315086