Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej »

Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej

Adres:

ul. Zamkowa 19

77-330 Czarne (woj.pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitracji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej należy do ZOZ:
Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej

Adres:

ul. Zamkowa 19

77-330 Czarne (woj.pomorskie)

Telefon:

0598332062

Fax:

0598332979

ZOZ-Mail:

NIP:

843-14-87-040

REGON:

771503132