Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu »

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Adres:

ul. A. Struga 2-4

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7154510

Fax:

042-7154510

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

732-17-84-463

REGON:

00029093700000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Andrzeja Struga 2-4

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7154510

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Oddział dziennej rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia ginekologiczno- położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki innej

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Ozorkowska 83

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7154510

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Andrzeja Struga 2-4

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7154510

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dla przwlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych