Pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG, mammografii) »

Pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG, mammografii)

Pracownia diagnostyki obrazowej
Adres:

ul. Browarna 3

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8422557

Specjalizacje:

 • Ginekologia, Położnictwo
 • Radiologia, Diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory złośliwe układu moczowego
 • Ostra choroba reumatyczna
 • Przewlekła choroba reumatyczna serca
 • Choroba nadciśnieniowa
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
 • Inne choroby serca
 • Choroby naczyń mózgowych
 • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
 • Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
 • Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
 • Niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego
 • Inne schorzenia układu moczowo-płciowego
 • Ciąża zakończona poronieniem
 • EPH gestoza (obrzęki, białkomocz i zaburzenia nadciśnieniowe) w ciąży, porodzie i połogu
 • Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
 • Opieka położnicza dotycząca płodu, jamy owodni i możliwych komplikacji porodowych
 • Powikłania czynności porodowej i porodu
 • Sposób rozwiązania i ukończenia porodu
 • Powikłania związane głównie z połogiem
 • Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
 • Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
 • Uraz porodowy
 • Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
 • Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
 • Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
 • Przemijające zaburzenia wewnatrzwydzielnicze i przemiany materii swoiste dla płodu i noworodka
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego płodu i noworodka
 • Stany dotyczące powłok i termoregulacji płodu i noworodka
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Wrodzone wady układu krążenia
 • Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
 • Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Na Browarnej" sp. z o.o.

Adres:

ul. Browarna 3

58-300 Wałbrzych (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8422557