Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna »

Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna

Szpital
Adres:

ul. Parkowa 6

15-224 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7322022

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet położniczo - ginekologiczny

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Oddział ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział położniczy rooming - in

Oddział położniczy rooming-in

Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna należy do ZOZ:
Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna

Adres:

ul. Parkowa 6

15-224 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7322022

Fax:

085-7403286

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

542-17-77-846

REGON:

050316460