Przychodnia Elbląska »

Przychodnia Elbląska

Przychodnia
Adres:

ul. Elbląska 35

01-737 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6334277

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Przychodnia Elbląska należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Adres:

ul. Szajnochy 8

01-637 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8335888

Fax:

022-8335882

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-21-38-611

REGON:

000314098