Przychodnia Lekarska Nr 3 »

Przychodnia Lekarska Nr 3

Przychodnia
Adres:

ul. Janiszowska 15

02-264 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8460983

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia diagnostyki obrazowej (USG)

Pracownia USG

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Przychodnia Lekarska Nr 3 należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa - Włochy

Adres:

ul. 1 Sierpnia 36 A

02-134 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8685624

Fax:

022-8682139

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

522-25-60-245

REGON:

016343354