Przychodnia Łomianki »

Przychodnia Łomianki

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 4

05-092 Łomianki (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7511055

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Przychodnia Łomianki należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Adres:

ul. Szajnochy 8

01-637 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8335888

Fax:

022-8335882

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-21-38-611

REGON:

000314098