Przychodnia rejonowa

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kadłubka 18

02-495 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6674441

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Przychodnia rejonowa należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Adres:

ul. Szczęśliwicka 36

02-353 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8228853

Fax:

022-8231219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-17-71-472

REGON:

010202670