Przychodnia Przyszpitalna »

Przychodnia Przyszpitalna

Przychodnia
Adres:

ul. Solec 99

00-383 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6250523

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia endokrynologii -ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG )

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Przychodnia Przyszpitalna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC

Adres:

ul. Solec 93

00-382 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6252231

Fax:

022-6253111

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-10-09-194

REGON:

000600639