Przychodnia Rejonowa nr 1 »

Przychodnia Rejonowa nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Strusia 4/8

04-564 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

812 00 43

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 101

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 102

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 103

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 104

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum nr 105

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt" - Gimnazjum nr 38 i XXXV Liceum Ogólnokształcące

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 137 i Gimnazjum nr 40

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gimnazjum nr 15

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 109

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 140

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 124

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 128

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 138

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 195

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 216

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 218

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 76

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa nr 86

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej XXVI Liceum Ogólnokształcące

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół nr 70 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Gabinet medycyny szkolnej

Hospicjum domowe

Hospicja domowe

Ośrodek rehabilitacji domowej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej dla dzieci

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej ( mammografia, densytometria)

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG, RTG )

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Przychodnia Rejonowa nr 1 należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Adres:

ul. Strusia 4/8

04-564 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8120043

Fax:

022-8120796

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

952-17-54-367

REGON:

013076183