Przychodnia Rejonowa »

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia
Adres:

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218616

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna sterylizatornia

Izba przyjęć szpitala

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarek środowiskowych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnych środowiskowych

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia elektrokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia gastroskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia rehabilitacji leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia Rejonowa należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218616

Fax:

017-2218929

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

818-14-29-388

REGON:

690692118