Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 »

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Ludwikowska 10

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

71 798 28 09

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej ( z mózgowym porażeniem dziecięcym)

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ (ogólna)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu (odwykowa)

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia RTG klatki piersiowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG ogólny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG zębów

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia spirometryczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia USG

Pracownia USG

Rejestracja medyczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Reja 10

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7982801

Fax:

071-3143507

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

911-16-78-916

REGON:

931616743