Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna »

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Niepodległości 8

96-200 Rawa Mazowiecka (woj.łódzkie)

Telefon:

046-8142065

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób wewnętrznych /konsultacje/

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczna-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza /konsultacje/

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia ogólna /poz/

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pediatryczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia pediatryczna /konsultacje/

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia skórno-wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia protetyczna

Pracownia protetyki stomatologicznej

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Adres:

ul. Warszawska 14

96-200 Rawa Mazowiecka (woj.łódzkie)

Telefon:

046-8143760

Fax:

046-8143760

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

835-13-28-753

REGON:

750081271