Przychodnia Rodzinna Centrum Diagnostyczno Specjalistyczne »

Przychodnia Rodzinna Centrum Diagnostyczno Specjalistyczne

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dąbrowszczaków 5a

03-476 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6193481

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Gabinet medycyny szkolnej przy XXXVI Liceum Ogólnokształcącym

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 30

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 31

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 32

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym Nr XX

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXVI

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 127

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 258

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 30

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 73

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w w Zespole Szkół Nr 45 (Szkole Podstawowej Nr 50, Gimnazjum Nr 57)

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 15 (Liceum Ogólnokształcące Nr VIII, Gimnazjum Nr 58)

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 40 (Technikum Mechaniczne, Szkoła Zawodowa)

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 8 (XIX Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 9)

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Pracownia immunolochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia analityczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia bakteriologii gruźliczej

Pracownie inne

Pracownia biochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia cytologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG ogólne)

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne)

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)

Pracownia USG

Pracownia hematologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia mykologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologiczna grup krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Transport sanitarny

Zespół transportu sanitarnego

Przychodnia Rodzinna Centrum Diagnostyczno Specjalistyczne należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga -Północ

Adres:

ul. Jagiellońska 34

03-719 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6191913

Fax:

022-6196138

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

113-19-60-020

REGON:

000311415