Przychodnia Specjalistyczna Nisko »

Przychodnia Specjalistyczna Nisko

Przychodnia
Adres:

ul. Wolności 54

37-400 Nisko (woj.podkarpackie)

Telefon:

015-8416800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizjoterapii 2

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet psychologa

Poradnia psychologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla Kobiet I

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla Kobiet II

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla Kobiet III

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla Kobiet IV

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla Kobiet V

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla Kobiet VI

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Pediatryczna dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka

Poradnia pediatryczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Przychodnia Specjalistyczna Nisko należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko (woj.podkarpackie)

Telefon:

015-8416703

Fax:

015-8416704

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

865-20-74-945

REGON:

000306680