Przychodnia specjalistyczna »

Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Małachowskiego 12

42-500 Będzin (woj.śląskie)

Telefon:

032-2673011

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek edukacji dla chorych na cukrzycę

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia alergologiczna dla dorosłych

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna-konsultacyjna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna dla kobiet

Poradnia ginekologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna dla dzieci

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia przeciwalkoholowa

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia schorzeń wątroby

Poradnia hepatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia zaburzeń rozwoju noworodka i małego dziecka

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia zakładowa dla pracowników PZZOZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia spirometryczna

Pracownie inne

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Przychodnia specjalistyczna należy do ZOZ:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Małachowskiego 12

42-500 Będzin (woj.śląskie)

Telefon:

032-2673011

Fax:

032-2677355

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

625-22-47-223

REGON:

278209300