Przychodnia specjalistyczna »

Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 53 B

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5623158

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Konsultacyjna poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Lekarz zakładowy pracowników służby zdrowia

Poradnia medycyny pracy

Ośrodek tlenoterapii

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgiczna z poradnią stomijną

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno- położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia oceny rozwoju noworodka i laktacyjna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia opieki paliatywnej, leczenia bólu, zespół opieki domowej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia ortopedyczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia p/gruźlicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia psychologiczna dla dorosłych

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Przychodnia specjalistyczna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Adres:

ul. Ceramiczna 1

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5650821

Fax:

082-5653509

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

563-18-63-730

REGON:

110196908