Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Górnicza 3

21-010 Łęczna (woj.lubelskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Gabinet krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Nocna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia badań profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ftyzjopulmonologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia terapii uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia ultrasonograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie rentgenodiagnostyczne

Pracownia diagnostyki obrazowej

Transport sanitarny

Zespół transportu sanitarnego

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Adres:

ul. Górnicza 3

21-010 Łęczna (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7521035

Fax:

081-7524182

ZOZ-Mail:

NIP:

713-23-93-684

REGON:

43121896900010