Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia, Planowanie rodziny
Adres:

ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków (woj.lubelskie)

Telefon:

025-7982001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Adres:

ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków (woj.lubelskie)

Telefon:

025-7982980

Fax:

025-7982603

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

825-17-11-719

REGON:

00030647200016