Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. B. Leśmiana 4

21-040 Świdnik (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7514051

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia neonatologiczno-pediatryczna konsultacyjna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Adres:

ul. B. Leśmiana 4

21-040 Świdnik (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7514215

Fax:

081-7514215

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

712-24-83-842

REGON:

43101087800017