Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Chocimska 4

00-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8498253

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Krwi

Poradnia hematologiczna

Poradnia dla Chorych na Porfirię

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości

Poradnia hematologiczna

Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Poradnia Lekarza Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Potransplantacyjna

Poradnia transplantacji szpiku

Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Poradnia hematologiczna

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Adres:

ul. Ghandii 14

02-776 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

0 prefix 22 34 96 100

Fax:

0 prefix 22 34 96 100

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-09-424

REGON:

000288484