Przychodnia w Gdańsku »

Przychodnia w Gdańsku

Przychodnia
Adres:

ul. Kartuska 4/6

80-104 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3098222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Otwarta

Apteka zakładowa

Gabinet EKG

Pracownie inne

Gabinet Zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Okręgowa Komisja Lekarska

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Chorych ze Stymulatorem Serca

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Gastrolenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Ortodoncji

Poradnia ortodontyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Protetyki

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ w Ambulatorium MSWiA w Kartuzach

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Psychologiczna

Pracownie inne

Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

Pracownie inne

Pracownia Stomatologiczna z Protetyką i Ortodoncją

Pracownia protetyki stomatologicznej

Wojewódzka Komisja Lekarska

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

Zakład Radiologii z Pracownią USG i Mammograficzną

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia w Gdańsku należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Adres:

ul. Kartuska 4/6

80-104 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3098200

Fax:

058-3021782

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

583-25-80-921

REGON:

190306013