Przychodnia Wielospecjalistyczna »

Przychodnia Wielospecjalistyczna

Adres:

ul. Sowińskiego 3

44-100 Gliwice (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizykoterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologii i położnictwa

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny rodzinnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna konsultacyjna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otoryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczana

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej-USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Punkt pobierania materiału do badań

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia Wielospecjalistyczna należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Wielospecjalistyczna "ALMED" Sp. z o.o.

Adres:

ul. Sowińskiego 3

44-100 Gliwice (woj.śląskie)

Telefon:

0322376190

ZOZ-Mail:

NIP:

631-22-61-564

REGON:

27674576600017