Przychodnia Żeromskiego »

Przychodnia Żeromskiego

Przychodnia
Adres:

ul. Żeromskiego 13

01-877 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8342431

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Nocna pomoc lekarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Przychodnia Żeromskiego należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Adres:

ul. Szajnochy 8

01-637 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8335888

Fax:

022-8335882

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-21-38-611

REGON:

000314098