Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. 1-go Maja 1

42-500 Będzin (woj.śląskie)

Telefon:

032-2672393

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Punkt poboru materiału do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"

Adres:

ul. 1-go Maja 1

42-500 Będzin (woj.śląskie)

Telefon:

032-2672393

Fax:

032-7619948

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

625-166-79-86

REGON:

276481238