Przychodnia »

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Sobieskiego 4

22-300 Krasnystaw (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5764499

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka otwarta typu A

Apteka zakładowa

Dział diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział radiodiagnostyki i ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chorób naczyń mózgowych

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hematologiczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia skórno-wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometrii

Pracownie inne

Przychodnia należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Adres:

ul. Sobieskiego 4B

22-300 Krasnystaw (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5762170

Fax:

082-5764901

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

564-16-88-352

REGON:

110200120