Przychodnia »

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 67

90-432 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6377655

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinety zabiegowe

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii okulistycznej

Poradnia okulistyczna

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia homeopatyczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia lekarzy POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychoterapii

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki innej

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)

Pracownia USG

Pracownia gastroskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rektoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów w Łodzi

Adres:

ul. Piotrkowska 17

90-406 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6362566

Fax:

042-6398726

ZOZ-Mail:

NIP:

724-00-01-669

REGON:

00082340500000