Przychodnia »

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Bema 6

59-300 Lubin (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0768461499

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet połoznej środowiskowej rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Ośrodek medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia angiologiczna

Poradnia chorób naczyń

Poradnia astmologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia chirurgii dermatologicznej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej,

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób tarczycy

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia cytologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologii ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna - konsultacyjna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologii dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia internistyczna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia leczenia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia leczenia wad postawy u dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia oparzeń

Poradnia oparzeń

Poradnia ortodontyczna i profilaktyki ortodontycznej

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna konsultacyjna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia porażeń mózgowych

Poradnia chorób naczyniowych mózgu dla dzieci

Poradnia POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki ginekologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia rodzinna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia stomatologii zachowawczej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia terapii i rehabilitacji uzależnień od narkotyków i innych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wirusowego zapalenia wątroby

Poradnia WZW

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zespołów złego wchłaniania

Poradnia gastroenterologiczna

Pracownia audiometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia spirometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

Adres:

ul. Łokietka 3

59-300 Lubin (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8461444

Fax:

076-8461400

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

692-21-16-777

REGON:

000308732