Przychodnia »

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Szczepień

Punkt szczepień

Gabinety POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Badań Profilaktycznych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Torakochirurgii

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Wojewódzka Komisja Lekarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Radioterapii

Oddział radioterapii

Przychodnia należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Adres:

ul. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

089-5398240

Fax:

089-5269156

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

739-29-54-895

REGON:

510022366