Przychodnia. »

Przychodnia.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8739000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia dla Kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Chirurgii Urazowej i Leczenia Oparzeń

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dla Chorych ze Stomią i Urostomią

Poradnia proktologiczna

Poradnia dla Dzieci Zdrowych i Chorych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia Psychoneurologiczna (Choroba Alzheimera)

Poradnia psychologiczna

Pracownia Audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Elektrodiagnostyki Narządu Wzroku

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie usprawniania leczniczego: fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia. należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto

Adres:

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8739000

Fax:

061-8779203

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

782-20-78-546

REGON:

000683022