Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o. o.

Adres:

ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

44-200 Rybnik (woj.śląskie)

Telefon:

032-4329444

Fax:

032-4329411

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

642-27-06-642

REGON:

276961719

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o. o.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

44-200 Rybnik (woj.śląskie)

Telefon:

032-4329444

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia Holtera

Pracownie inne

Pracownia laseroterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia spirometryczna

Pracownie inne

Pracownia UKG

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG oka

Pracownia USG

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o. o.

Przychodnia
Adres:

ul. Śląska 1

44-200 Rybnik (woj.śląskie)

Telefon:

032-7393385

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o. o.

Przychodnia
Adres:

ul. Jastrzębska 12

44-200 Rybnik (woj.śląskie)

Telefon:

032-7394277

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna