Zespół Poradni " ZDROWIE" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu

Adres:

ul. Aleja Pokoju 7

98-200 Sieradz (woj.łódzkie)

Telefon:

043-8221999

Fax:

043-8220200

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

827-19-92-058

REGON:

73101824400000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

pracownia diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Aleja Pokoju 7

98-200 Sieradz (woj.łódzkie)

Telefon:

043-8221999

Komórki ZOZ w tej jednostce:

pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

pracownie inne

Pracownie inne

przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Aleja Pokoju 7

98-200 Sieradz (woj.łódzkie)

Telefon:

043-8221999

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

poradnia chorób płuc i gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

poradnia dermatologiczno- wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci chorych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci zdrowych wraz z gabinetem szczepień

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Dąbrowskiego 10

98-220 Zduńska Wola (woj.łódzkie)

Telefon:

043-8245464

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dzieci chorych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dzieci zdrowych wraz z gabinetem szczepień

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. W. Sikorskiego 2

98-200 Sieradz (woj.łódzkie)

Telefon:

043-8277155

Komórki ZOZ w tej jednostce:

poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia dermatologiczno - wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

poradnia ginekologiczno -położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - gabinet zabiegowy

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

poradnia urazowo - ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna