Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA"

Przychodnia
Adres:

ul. Armii Krajowej 74

83-110 Tczew (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5304010

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA"

Adres:

ul. Armii Krajowej 74

83-110 Tczew (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5304010

Fax:

058-5304010

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

593-22-68-502

REGON:

192134639