Szpital Specjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Józefa Bema 1

24-100 Puławy (woj.lubelskie)

Telefon:

081-8864291

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urazowo-ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Oddział wewnętrzny,pododdział reumatologii, pododdział nefrologii

Oddział chorób wewnętrznych

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki obrazowej, w tym: pracownie rentgenodiagnostyczne, pracownia tomografii komputerowej, pracownie USG, pracownia badań mammograficznych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R I

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R II

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W II

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W II

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W II

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Specjalistyczny należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Adres:

ul. Józefa Bema 1

24-100 Puławy (woj.lubelskie)

Telefon:

081-8863333

Fax:

081-8862915

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

716-22-38-942

REGON:

431205731