Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Adres:

ul. Kamieńskiego 73 a

51-124 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dolnośląski Ośrodek Leczenia Urazów Wielonarządowych realizowany w ramach oddziałów - chirurgia

Oddział chirurgiczny ogólny

Dolnośląskie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii

Oddział kardiologiczny

Dział Centralnej Sterylizatorni i DDD

Sterylizatornia

Dział diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddzial chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział alergologii

Oddział alergologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział angiologiczny

Oddział angiologiczny

Oddział brachyterapii

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem chirurgii urazowej i transplantacyjnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy z pododdziałem gastroenterologii i pododdziałem niemowlęcym

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno - położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział internistyczny z pododdziałem gastrologicznym, pododdziałem hematologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiodiagnostyki inwazyjnej

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologii dziecięcej

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział medycyny ratunkowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział nefrologiczny z pododdziałem diabetologicznym i transplantacyjnym

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny z pododdziałem otolaryngologii dziecięcej

Oddział otolaryngologiczny

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział transplantologiczny

Oddział transplantologiczny

Oddział udarowy

Oddział neurologiczny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Ośrodek Protezowania Wad Słuchu

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Pracownie inne

Ośrodek Retinopatii Wcześniaczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia andrologii urologicznej

Poradnia urologiczna

Poradnia angiologiczna

Poradnia chorób naczyń

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia brachyterapii

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób alergologicznych skóry

Poradnia alergii skórnych

Poradnia cytologiczna i cytohormonalna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia dermatochirurgii

Poradnia wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla dzieci upośledzonych psychoruchowo

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia dziecięca konsultacyjna

Poradnia pediatryczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologii dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia internistyczna konsultacyjna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia kamicy układu moczowego metodą ESWL

Poradnia urologiczna

Poradnia leczenia stopy cukrzycowej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia metaboliczna

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia metaboliczna dla dzieci

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia planowania rodziny

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stymulacji serca

Poradnia kardiologiczna

Poradnia transplantacyjna

Poradnia transplantologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologii onkologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia wenerologiczna i leczenia owrzodzeń, podudzi, obrzęków limfatycznych

Poradnia wenerologiczna

Poradnia zaburzeń dolnych dróg moczowych

Poradnia urologiczna

Poradnia zaburzeń okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia zaburzeń rytmu serca u dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Stacja dializ

Stacja dializ

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Patomorfologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Adres:

ul. Kamieńskiego 73 a

51-124 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3270202

Fax:

071-3254001

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

895-16-45-574

REGON:

000977893