NZOZ "MAZ-MED"

Przychodnia
Adres:

ul. Orzeszkowej 16

35-006 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pedagoga specjalnego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia pediatryczno-neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacji dzieci i dorosłych

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Pracownia diagnostyczna (BAC, MM, USG)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia środków pomocniczych

Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych

NZOZ "MAZ-MED" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAZ-MED" Mazurek Barbara

Adres:

ul. Orzeszkowej 16

35-006 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8528000

Fax:

017-8625747

ZOZ-Mail:

NIP:

813-10-86-213

REGON:

690102944